24.05.2022

Natječaj za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Kutjeva

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTJEVA Natječaj za direktora/direktoricu Turističke zajednice Grada Kutjeva  Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Kutjeva, članka 7., 8., 9., 10., 11. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajedn...

više

Kontaktiraj nas