Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13).
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijama te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća korisnika pravo na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Kutjeva uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).
Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice Grada Kutjeva:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Grada Kutjeva
Službenik za informiranje
Trg graševine 1
34340 Kutjevo

Putem elektroničke pošte:
tz@kutjevo.hr
Telefon:
+ 385 91 625 9000

 

Dokumenti za preuzimanje:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – TZ Grada Kutjeva

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije